Psykologiske undersøkelser

Psykologene på St. Joseph tilbyr et bredt utvalg av undersøkelser og tester. Under finner du kort omtale av de hyppigst anvendte testene. Ta kontakt om du er interessert i andre tester. Vi kan ved behov også utføre nevropsykologisk screening og henvise til nevropsykolog.

Evnetester

Vi utfører tre ulike evnetester. CFT-20-R måler flytende intelligens, som er det reneste målet på intelligens. Det vil si at det i liten grad påvirkes av sosiale forhold, utdanningsnivå etc. BOMAT er en problemløsningstest som er spesielt utviklet til å identifisere personer med høyt evnenivå. WAIS-IV er en omfattende test som måler evnenivå og en rekke spesifikke kognitive funksjoner.

CFT-20-R & BOMAT

WAIS-IV


Personlighetstester

Personlighetstester brukes for å forstå samspillet mellom person og miljø og bedre kunne tilrettelegge behandling. Personlighetstester brukes også i utvelgelse av personer til bestemte yrker eller posisjoner (f.eks. ledere) som krever bestemte egenskaper. Korrekt bruk av personlighetstester krever betydelig klinisk og teoretisk kunnskap både om personlighet generelt og om testene spesielt.

Personlighet er et begrep for typiske kjennetegn ved en persons måte å tenke, føle og handle på i en rekke ulike situasjoner over en lengre tidsperiode. Personligheten har stor betydning for hvordan man tenker og oppfatter omverdenen. Dette vil si at en kartlegging av personligheten kan si mye om hvordan man forholder seg til andre og kommer overens med andre.

NEO-PI-3

Andre tester: MMPI-2, PAI, Rorschach, TAT