Din trygghet – vårt ansvar

Psykologene på St. Joseph ønsker å informere deg om våre rutiner for behandling av personopplysninger, som vi er forpliktet til å følge. Dette er nærmere forklart under.

Hva journalføres?

I tråd med Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven, er det nødvendig å dokumentere viktig informasjon fra alle samtaler og annen kommunikasjon med psykologen. Dette er essensielt for å sikre forsvarlig helsehjelp og din sikkerhet. Derfor må vi samle inn opplysninger som bostedsadresse, personnummer, kontaktinformasjon til din fastlege, og opplysninger om dine nærmeste pårørende.

Videre, hvis du benytter kontaktskjemaet på nettsiden vår, vil informasjon du oppgir der, som navn, telefonnummer og e-postadresse, bli lagret i henhold til reglene i GDPR.

Personvernerklæring

I denne erklæringen fremkommer det i henhold til GDPR-regelverket:

  • Kontaktinformasjon til virksomheten
  • Hva slags personopplysninger vi behandler, og til hvilket formål
  • Utlevering av personopplysninger
  • Hvordan vi lagrer dine personopplysninger
  • Sletting av personopplysninger
  • Dine rettigheter

Kontaktinformasjon

Psykologene på St. Joseph er et kontorfellesskap for psykologene Kim Isaksen og Vincent Lendvay, som er selvstendige foretak.

Juridisk navn: Psykolog Kim Isaksen
Org. nr: 914103673 

Juridisk navn: Psykolog Vincent Lendvay
Org. nr: 914103886 

Felles telefonnummer: Ikke betjent telefon.
E-post: Kontaktskjema på ppsj.no
Postadresse: Sverresgate 19, 3921 Porsgrunn

Hva slags personopplysninger vi behandler og til hvilket formål

For å kunne yte gode tjenester, følge lovpålagte krav og kvalitetssikre våre tjenester, trenger vi å samle inn informasjon om deg.

Vi samler personlige opplysninger som navn, adresse, personnummer og telefonnummer. Telefonnummer og e-post benytter vi til å komme i kontakt med deg, sende informasjon som spørreskjema, betalingsinformasjon, innlogging videosamtale og timepåminnelse.

Spørreskjema vi sender ut inneholder ikke informasjon som kan identifisere deg og svarene er kryptert.

I tilfeller der konsultasjonen foregår via videosamtale er samtalen kryptert og det lagres ingen informasjon fra selve samtalen.

Vi behandler også medisinske data levert av deg, mottatt i henvisning, eller hentet fra annet helsepersonell med ditt samtykke.

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke din persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjeparter. Vi utgir kun dine personopplysninger i det omfang lovgivningen krever dette.

Såfremt det ikke er snakk om fare for din eller andres liv og helse, og du selv ikke samtykker, har psykologen lovpålagt taushetsplikt ovenfor fastlege, pårørende og andre offentlige instanser. Eksempler på dette kan være dersom psykologen mistenker at en klient kan være til skade for seg selv eller andre, eller om psykologens meldeplikt er utløst ved at psykologen får kjennskap til og mistenker barn under 18 år som utsettes for alvorlig omsorgssvikt.

Sikker lagring av personopplysninger

Psykologene på St. Joseph bruker databehandlere (de som drifter våre databaser) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi har sikkerhetsløsninger som forhindrer misbruk, tap eller endring av persondata lagret i vårt system. Vi kan ikke garantere at misbruk, tap eller endring av data ikke skjer, men vi gjør alt vi kan for å forhindre dette.

Om informasjonskapsler

Hjemmesiden benytter informasjonskapsler(cookies). Informasjonen som hentes inn er anonymisert og kan inneholde IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og nettsiden du kom fra. Informasjonen aggregeres og benyttes til analyser, annonsering og tilpasning av innhold. Det er mulig å besøke hjemmesiden uten at informasjonskapsler er i bruk. Dette gjøres ved at du velger innstillinger for dette i din nettleser.

Sletting av opplysninger

Så lenge du er pasient blir de fleste av dine personlige data bli behandlet som medisinske opplysninger. I henhold til norsk lov må journaler lagres i en viss tidsperiode og retten til å bli glemt er ikke dekket av lovgivningen. Hvis du ber om å bli slettet, vil ikke-medisinske data bli fjernet fra våre systemer.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som gjelder deg, samt få rettet opp data som måtte være feil. Om du har spørsmål om personopplysninger, ta kontakt med oss her.