Priser og prisinformasjon

Psykologene på St. Joseph er ikke en del av offentlig helsetjeneste, og du får derfor ikke dekket noe av kostnadene. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

Forsikring

Vi anbefaler at du sjekker om du har dekning for psykologbehandling i privat helseforsikring eller i kollektiv avtale på arbeidsplassen. Det er viktig at det opprettes sak hos forsikringsselskapet før første konsultasjon for å få dekket timene. Du kan velge behandling hos oss selv om vi ikke har avtale med forsikringsselskapet. Vanligvis kan vi fakturere forsikringen direkte, men i noen tilfeller må du selv betale for konsultasjonene og få refundert fra forsikringsselskapet i ettertid. I så fall får du en samlefaktura etter endt behandling. Vi gjør oppmerksom på at noen forsikringer har makspris som er lavere enn vår pris for konsultasjon. Du må da betale en egenandel. Ingen forsikringer dekker pristillegget for kveld eller helg. Dersom du ønsker konsultasjon på kveld eller i helg så må du betale et mellomlegg. Hvis du har forsikring i IF eller Fremtind må timen bestilles på ledigpsykolog.no eller på bestillingslenke som forsikringen har sendt deg. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner tidspunkt som passer. 

Student

Dersom du er student, kan du få refundert inntil halvparten av behandlingsutgiftene fra studentsamskipnaden. Se for eksempel studentsamskipnaden ved Universitetet i Sør-Øst Norge for mer informasjon.

Priser

Bestill time

Priser fra 01/01/2024. Priser justeres 01/01 hvert år.

Dagtid før kl. 16: 1300 kr (40 min)

Kveldstid etter kl. 16: 1500 kr (40 min)

Helg: 2500 kr (40 min)

Ved konsultasjoner med mer enn 1 person tilkommer et pristillegg på 150 kr pr. person (40 min)

Bestill uttalelse

For skriftlig arbeid som uttalelser, erklæringer, epikriser, henvisninger og rapporter beregner vi minuttpris slik at du ikke betaler for mer enn tiden det tar.

Timepris er 2400 kr (60 min). Pris pr. minutt: 40 kr

Video og telefonkonsultasjoner har samme lengde og pris som konsultasjoner med oppmøte på klinikken. For korte telefonsamtaler beregner vi minuttpris som for skriftlig arbeid.

Ta kontakt for priser på andre tjenester.

Tester

Bestill test

NEO-PI-3: 1900 kr.

CFT-20-R: 1850 kr.

BOMAT: 1950 kr.

WAIS-IV:  5500 kr.

Betaling

Det er kun mulig å betale med visa eller mastercard. Faktura etter avtale. Om du får dekket din behandling av helseforsikring eller arbeidsgiver, må du ta med saksnummer/dekningsbekreftelse eller fakturaadresse til første timen.