Psykologene på St. Joseph er ikke en del av offentlig helsetjeneste, og det offentlige dekker derfor ikke noe av behandlingsutgiftene. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

Vi anbefaler at du sjekker om du har dekning for psykologbehandling i privat helseforsikring eller i kollektiv avtale på arbeidsplassen. Det er viktig at det opprettes sak hos forsikringsselskapet før første konsultasjon for å få dekket timene.  Du kan velge behandling hos oss selv om vi ikke har avtale med forsikringsselskapet. I så fall må du selv betale for konsultasjonene og få refundert fra forsikringsselskapet i ettertid.

Dersom du er student ved høgskolen i Sørøst-Norge kan du få refundert inntil halvparten av behandlingsutgiftene, men det forutsetter henvisning fra lege. Se stundentsamskipnaden  for mer informasjon.

Priser / Prices

  • Dagtid før kl 16/Daytime before 4 pm:   1150 kr   (40 min)
  • Kveldstid etter kl 16/Evening after 4 pm:   1300 kr   (40 min)

Om du får dekket din behandling av helseforsikring eller arbeidsgiver, må du ta med saksnummer eller fakturaadresse til første timen. / If your insurance or employer covers your expenses, you have to bring valid documentation to your first appointment.

Gruppetillegg / Additional fee

– Ved konsultasjoner med mer enn 1 person tilkommer et pristillegg på 150 kr pr. person (40 min).  / There is an additional fee of 150 kr for each person the client brings to session.

Skriftlig dokumentasjon / Written documentation

–  F.eks. uttalelser, erklæringer, epikriser, rapporter, etc. Ta kontakt ettersom pris er avhengig av arbeidsmengden.  / Contact us about the price for written documentation because this depends on the workload.

Tester / Tests

NEO-PI-3: 1900 kr.

CFT-20-R: 1850 kr.

BOMAT: 1950 kr.

Priser for andre tjenester 

Ta kontakt for priser på andre tjenester.

Betaling / Payment

Det er kun mulig å betale med visa, mastercard eller faktura.  / It is only possible to pay with VISA, Mastercard, or by invoice.

psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Grenland