WAIS-IV

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) regnes som den mest omfattende og mest komplette av IQ-testene for å måle ulike aspekter ved intellektuell funksjon .

WAIS-IV er den fjerde reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av ungdommers og voksnes kognitive evner. WAIS-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell forskning og praksis innenfor evneområdet.

WAIS-IVs struktur er basert på en inndeling av de femten deltestene i de fire indeksene:

    • Verbal forståelse (VFI)
    • Perseptuell resonnering (PRI)
    • Arbeidsminne (AMI)
    • Prosesseringshastighet (PHI)

Hvordan er det å ta en evnetest?

I hver oppgave er vanligvis de første leddene eller spørsmålene enklere og så blir de vanskeligere. Alle vil oppleve at de kommer til et punkt hvor det blir for vanskelig og at man ikke får til oppgaven. Noen av oppgavene er ganske enkle, men handler om å utføre så raskt som mulig. Det er vanlig å være litt spent eller nervøs på forhånd, men de aller fleste opplever testingen som ufarlig og at den gjennomføres på en behagelig måte. Vi ønsker jo at man skal få vist hva man kan.

En fullstendig undersøkelse kan vare ca 1 ½ til 2 timer. Det er lov å be om pauser.

Etter undersøkelsen får man en skriftlig rapport om resultatet. Kopi av selve testresultatene med spørsmål og svar, er ikke lov å gi ut.

Cattell’s Fluid Intelligence Test (CFT-20-R)

Ikke-verbal test som måler generelt evnenivå.

Testen tar utgangspunkt i Cattells teori om flytende intelligens, og er en videreutvikling og revidering av tidligere testversjoner. CFT-20-R kan benyttes i sammenhenger der kartlegging av evnenivå er av interesse, som for eksempel i arbeidslivet.

Testing og tilbakemelding tar ca. 1,5 time. Testen administreres via digital testplattform på klinikken. Pris med kort teknisk rapport og gjennomgang av testresultatet: 1850 kr.

Bochumer Matrizentest (BOMAT)

Ikke-verbal test som måler generelt evnenivå.

Generelt evnenivå er sterkt forbundet med prestasjoner innen både utdanning og arbeid. BOMAT er en evnetest som er spesielt utviklet for å identifisere personer med høyt evnenivå – noe som er avgjørende for tilsetting i stillinger med høye krav til problemløsningsevne. BOMAT måler evnen til å løse kompliserte og abstrakte problem. Personer som får høye poengskårer på denne typen problemløsningstester viser høy kognitiv kapasitet og presterer som regel godt i arbeidslivet. Testen er ikke-verbal med unntak av de innledende instruksjonene. BOMAT egner seg derfor til å teste voksne personer uavhengig av morsmål, kulturell bakgrunn og utdanning.

Testing og tilbakemelding tar ca. 1,5 time. Testen administreres via digital testplattform på klinikken. Pris med skriftlig rapport og gjennomgang av testresultatet: 1950 kr.

psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Grenland