Cattell’s Fluid Intelligence Test (CFT-20-R)

Ikke-verbal evnetest.

Testen tar utgangspunkt i Cattells teori om flytende intelligens, og er en videreutvikling og revidering av tidligere testversjoner. CFT-20-R kan benyttes i sammenhenger der kartlegging av evnenivå er av interesse, som for eksempel i arbeidslivet.

Testing og tilbakemelding tar ca. 1,5 time. Testen administreres via digital testplattform på klinikken. Pris med kort teknisk rapport og gjennomgang av testresultatet: 1850 kr.

Bochumer Matrizentest (BOMAT)

Ikke-verbal evnetest.

Generelt evnenivå er sterkt forbundet med prestasjoner innen både utdanning og arbeid. BOMAT er en evnetest som er spesielt utviklet for å identifisere personer med høyt evnenivå – noe som er avgjørende for tilsetting i stillinger med høye krav til problemløsningsevne. BOMAT måler evnen til å løse kompliserte og abstrakte problem. Personer som får høye poengskårer på denne typen problemløsningstester viser høy kognitiv kapasitet og presterer som regel godt i arbeidslivet. Testen er ikke-verbal med unntak av de innledende instruksjonene. BOMAT egner seg derfor til å teste voksne personer uavhengig av morsmål, kulturell bakgrunn og utdanning.

Testing og tilbakemelding tar ca. 1,5 time. Testen administreres via digital testplattform på klinikken. Pris med skriftlig rapport og gjennomgang av testresultatet: 1950 kr.

Bestill en test