Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)

WAIS-IV regnes som den mest omfattende og mest komplette av IQ-testene for å måle ulike aspekter ved intellektuell funksjon for aldersgruppen 16-90 år. Testen gir indikasjoner om evne til læring, problemløsning, arbeidshukommelse og mental effektivitet. Den nåværende versjonen inneholder fire indekser for måling av spesifikke kognitive funksjoner:

  • Verbal forståelse (VFI): Indeksen er ment å måle ordforråd, begrepsforståelse og generelt kunnskapsnivå.
  • Perseptuell resonnering (PRI): Undersøker evnen til å resonnere med oppgaver som krever logisk, visuell resonnering og evnen til å arbeide med, tolke og forstå visuelle symboler.
  • Arbeidshukommelse (AHI): Undersøker evnen til å mental informasjonsbearbeiding og minnespenn.
  • Prosesseringshastighet (PHI): Indeksen er ment å måle psykomotorisk tempo og effektivitet.

Når man tester evnenivået  er vanligvis de første oppgavene enklere og så blir de vanskeligere. Alle vil oppleve at de kommer til et punkt hvor det blir for vanskelig og at man ikke får til oppgaven. Noen av oppgavene er ganske enkle, men handler om å utføre så raskt som mulig. Det er vanlig å være litt spent eller nervøs på forhånd, men de aller fleste opplever testingen som ufarlig og at den gjennomføres på en behagelig måte ved hjelp av psykologen. Vi ønsker jo at man skal få vist hva man kan.

Testing kan vare ca. 1 til 2 timer.  Pris inkl. administrasjon av WAIS-IV, tolkning, tilbakemelding og utarbeidelse av testrapport om ønskelig. Trykk her for priser.

Bestill WAIS-IV