Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)

MMPI®-2 er en bredspektrumtest som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser; først og fremst innenfor klinisk psykologi og rettspsykiatri, men også i personlighetsbedømmelse og rådgivningssammenheng. Instrumentet er empirisk oppbygd og ble opprinnelig konstruert for å skille kliniske grupper fra normalpopulasjonen. Bruksområdene kan være: diagnostisering, behandling og forskning, å utrede forekomster og typer av psykopatologi, personlig dysfunksjon og sosial mistilpasning, samt finne adekvat behandlingsstrategi.

Personality Assessment Inventory (PAI)

PAI er en omfattende test til evaluering av primært psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er utviklet med utgangspunkt i en begrepsmessig tilgang til testutvikling. Det vil si at det kliniske fenomen man ønsker å måle, blir delt opp i de komponenter som nettopp kjennetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depresjon inn i et kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, slik som dette fenomenet opptrer og beskrives i litteraturen, diagnosesystemene og liknende. PAI er sammen med MMPI-2 en av de mest anvendte testene for klinisk vurdering i USA. Sammen med NEO PI-R vil PAI utgjøre et solid fundament for en omfattende strukturert klinisk vurdering – av så vel personlighet som gjennomgripende psykiske vanskeligheter.

Rorschach

Projektiv metode for personlighetsbedømmelse som omfatter 10 plansjer med symmetriske blekk-klatter, 5 sort/hvite, 2 sort/røde, og 3 pastellfargede. Rorschach er en internasjonalt velkjent metode, som først og fremst brukes innenfor barne- og voksenpsykiatri, i rettspsykiatrien og i yrkesvalgsituasjoner. Metoden gir et bilde av et individs subjektive opplevelsesverden og de problemløsningsstrategier som brukes.

Thematic Apperception Test (TAT)

Projektiv test som består av 31 sort/hvite bilder av mennesker i ulike situasjoner. Klienten oppfordres til å fortelle en dramatisk historie fra hvert bilde. Ut fra analyser og fortolkning av historiene kan man beskrive karakteristiske trekk hos klienten.

Bestill en test