Hva kan en psykolog hjelpe med?

Man kan oppsøke psykolog av forskjellige grunner. For noen kan det være så enkelt som at de ønsker en nøytral og utenforstående samtalepartner. Andre ønsker bistand til selvutvikling, økt innsikt, eller hjelp til å nå nye mål i livet. Den vanligste grunnen til å oppsøke psykolog er imidlertid ulike former for psykiske vansker. Det er vår erfaring at mange venter for lenge med å oppsøke hjelp. Det kan være nok med noen få samtaler for å unngå forverring og oppnå bedring.

Typiske problemstillinger er:

  • Nedstemthet, depresjon, angst
  • Stress, utbrenthet, utmattelse/slitenhet
  • Vansker på arbeidsplassen, oppfølging av sykmeldte
  • Strevsomme tanker og følelser
  • Bekymring og grubling, søvnvansker
  • Selvfølelse og kroppsbilde
  • Vonde opplevelser og traumer
  • Relasjons- og samlivsvansker
  • Vansker i familien, selvivaretakelse for pårørende
  • Usikkerhet knyttet til livsvalg

Vi har skrevet litt mer om typiske problemstillinger her.

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling er som oftest et avgrenset og målrettet behandlingsløp over relativt kort tid. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig med behandling over lengre tid. Dette avhenger selvsagt av dine ønsker. Ved første konsultasjon vil du sammen med psykologen bli enig om tidsrammen for terapien.

Psykologer har kunnskap om hvordan mennesker tenker, føler og reagerer i ulike situasjoner, og hvordan de utvikler seg gjennom livet. Psykologens hovedoppgave er å etablere en trygg relasjon med klienten, som er en forutsetning for at behandlingen skal være effektiv. Vi har også kompetanse innen ulike retninger innen psykologisk behandling, og kan tilby spesialiserte behandlingsmetoder som passer best for den enkelte klient.

To av de mest effektive behandlingsmetodene i dag er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og moderne kognitive terapier. EMDR hjelper personer som har vært utsatt for ulike typer traumer ved å bearbeide minnet på en mer hensiktsmessig måte. Kognitiv terapi hjelper personer til å endre negative tanker og mønstre. I tillegg representerer arbeidsrettet behandling en ny og effektiv tilnærming for å fremme en bedre integrasjon av arbeid og psykisk helse.

Etter mange års erfaring har vi utviklet en helhetlig tilnærming der vi integrerer ulike deler fra flere forskjellige behandlingsmetoder, avhengig av hva som er mest effektivt for den enkelte. Dette gir oss fleksibilitet til å tilpasse behandlingen for best mulig resultat.

Les mer om EMDR

Mer om kognitive terapier

Les om jobbfokusert terapi