NEO Personality Inventory (NEO-PI-3)

NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R. NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter.

Som sin forgjenger, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C). Hver faktor består av seks underfasetter som gir et detaljert og nyansert bilde av normalpersonlighet.

Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar ca. 30 minutter å besvare. NEO-PI-3 brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testen brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål.

NEO-PI-3 administreres via nettbasert testplattform. Du behøver ikke møte opp på klinikken. De fleste psykologer tilbyr kortfattet rapport basert på manuell tolkning av NEO-PI-3. Vi benytter HR-rapporter som gir langt mer grundig og utfyllende beskrivelse av personligheten enn manuell tolkning

Se eksempel på HR-rapport her 

Pris inkludert rapport: 1900 kr. Rapport sendes få dager etter gjennomført test. 

Bestill NEO-PI-3