Det katolske sykehuset i Porsgrunn

Vi startet vår praksis i 2014 på tidligere St. Josephs hospital i Olavsgate i Porsgrunn. Sommeren 2021 flyttet vi til Folkets hus fordi driften i Olavsgate ble lagt ned, men vi har beholdt navnet vårt.

Sykehuset ble opprinnelig etablert og drevet av den Katolske kirke. St. Josephsøstrene av Chambéry, som kom til byen i 1891, ville opprette et sykehus for de mange tyskerne som tok arbeid ved Porsgrunds Porselænsfabrik. Den første sykestuen lå i Lilleelvgaten med bare noen få senger, mens Olavsgate 26 ble kjøpt i 1893. Den gamle herskapsboligen ble ominnredet til sykehus. Sykehuset ble utvidet med en murfløy i 1931. Den store murbygningen ut mot Aallsgate kom først etter andre verdenskrig, tegnet av arkitekt Per Nordan. Senere overtok det offentlige driften, og St. Josephs hospital ble innlemmet i Telemark sentralsykehus i 1977. Sykehusdriften ble nedlagt i 1984 tross sterke protester og fakkeltog gjennom Porsgrunns sentrumsgater i 13 minusgrader. Se her for en dokumentar på NRK om St. Josephsøstrene i Porsgrunn.

Grenland Eiendom kjøpte eiendommen og bygget om sykehuset til kontorlokaler på 1980-tallet. Driften ble lagt ned sommeren 2021 og bygget ble revet i 2021/2022. Som så mange andre steder i Porsgrunn sentrum, så er det planer for leilighetsblokker på tomten.

St. Josephs hospital i 1894.

Fra den første utbyggingen i 1931.

St. Josephs hospital før den nye fløyen mot Aalsgate ble bygd i 1950.

Fra utbyggingen mot Aalsgate i 1950.

St. Josephs hospital i 1971.

St. Joseph, slik de fleste av oss husker bygget. En monumental bygning i Porsgrunn sentrum.

St. Joseph blir revet i desember 2021.

St. Joseph blir revet i desember 2021.

Og slik blir de nye blokkene.