st-joseph-hospital

Sommeren 2021 flyttet vi til Folkets hus i Porsgrunn fordi gamle St Joseph hospital i Olavsgate skal rives. Men vi startet i 2014 i det som var tidligere St. Josephs hospital. Sykehuset var opprinnelig etablert og drevet av den Katolske kirke. De katolske nonnene, som kom til byen i 1891, ville opprette et sykehus for de mange tyskerne som tok arbeid ved Porsgrunds Porselænsfabrik. Den første sykestuen lå i Lilleelvgaten med bare noen få senger, mens Olavsgate 26 ble kjøpt i 1893. Den gamle herskapsboligen på baksiden ble ominnredet til sykehus. Den store murbygningen kom først etter annen verdenskrig, sannsynligvis tegnet av arkitektfirmaet Børve og Borschenius. Senere overtok det offentlige driften, og St. Josephs hospital i Porsgrunn ble innlemmet i Telemark sentralsykehus i 1977. Sykehusdriften ble nedlagt i 1984 tross sterke protester og fakkeltog gjennom Porsgrunns sentrumsgater i 13 minusgrader. I dag er det et historisk sus over den gamle nonnehagen bak tidligere St. Joseph hospital, og i senere tid har det vært arrangert konserter i nonnehagen om sommeren.

psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Grenland