Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en behandlingsform som ble utviklet på 70-tallet og har siden den gang blitt den mest anerkjente psykoterapeutiske hovedretningen internasjonalt. Metoden ble opprinnelig utviklet for behandling av depresjon og angst, men har i dag blitt videreutviklet og er effektiv for mange andre vansker, som rusproblematikk, sinneproblemer og søvnvansker.

Kognitiv terapi legger vekt på tenkningens og atferdens betydning for følelser, og fokuserer derfor spesielt på tankemåter og handlingsmønstre. Behandlingen er løsningsorientert og har som mål å øke innsikten i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser, samt å bryte negative tankemåter som opprettholder vanskelige følelser og psykiske problemer. Det er også et mål at klienten skal lære ferdigheter i problemløsning, slik at de er bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer og påkjenninger.

De siste årene har det blitt utviklet flere terapiformer basert på kognitiv terapi, som metakognitiv terapi og mindfulness-basert kognitiv terapi. Metakognitiv terapi fokuserer på “tanker om tankene” og hvordan de kan opprettholde fastlåste tankemønstre og grubling. Mindfulness-basert kognitiv terapi kombinerer elementer fra kognitiv og metakognitiv terapi med meditasjons- og avspenningsteknikker for å regulere og dempe vanskelige følelser. Mindfulness hjelper til å trene opp evnen til å være mentalt tilstede og oppmerksom på det som skjer “her og nå”, noe som har vist gode resultater for behandling av angst og depresjon.