Kognitive terapier

Kognitiv terapi er en behandlingsform som ble utviklet på 70-tallet og har siden den gang blitt den mest anerkjente psykoterapeutiske hovedretningen internasjonalt. Metoden ble opprinnelig utviklet for behandling av depresjon og angst, men har i dag blitt videreutviklet og er effektiv for mange andre vansker, som rusproblematikk, sinneproblemer og søvnvansker.

Kognitiv terapi legger vekt på tenkningens og atferdens betydning for følelser, og fokuserer derfor spesielt på tankemåter og handlingsmønstre. Behandlingen er løsningsorientert og har som mål å øke innsikten i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser, samt å bryte negative tankemåter som opprettholder vanskelige følelser og psykiske problemer. Det er også et mål at klienten skal lære ferdigheter i problemløsning, slik at de er bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer og påkjenninger.

I de siste årene har det blitt utviklet flere terapiformer basert på kognitiv terapi, inkludert metakognitiv terapi, mindfulness-basert kognitiv terapi, Aksept og forpliktelsesterapi (ACT) og skjematerapi. Disse terapiformene har forskjellige tilnærminger for å hjelpe pasienter med å håndtere psykiske helseutfordringer:

  • Metakognitiv terapi fokuserer på hvordan man forholder seg til vonde tanker gjennom “tanker om tanker”. Dette terapiformatet har som mål å hjelpe pasienter med å identifisere og utfordre uhensiktsmessige tankeprosesser og hvordan de opprettholder fastlåste tankemønstre og grubling.
  • Mindfulness-basert kognitiv terapi kombinerer elementer fra kognitiv terapi og metakognitiv terapi med meditasjons- og avspenningsteknikker. Dette hjelper pasienter med å regulere og dempe vanskelige følelser ved å øke bevisstheten om det som skjer “her og nå”. Denne tilnærmingen har vist seg å være effektiv for behandling av angst og depresjon.
  • Aksept og forpliktelsesterapi (ACT) er en videreutvikling av kognitiv terapi som fokuserer på aksept av negative tanker og følelser i stedet for å prøve å bekjempe eller undertrykke dem. Terapien legger vekt på å hjelpe pasienter med å identifisere sine verdier og ta konkrete skritt mot å leve i samsvar med disse verdiene, selv når de opplever indre motstand. ACT har vist seg å være effektiv for en rekke psykiske helseproblemer og kan hjelpe pasienter med å oppnå en økt følelse av psykologisk fleksibilitet.
  • Skjematerapi tar sikte på å identifisere og endre dype, vedvarende mønstre av dysfunksjonelle tanker, følelser og atferd som kalles “skjemaer”. Terapeuten hjelper pasienten med å forstå hvordan disse skjemaene utviklet seg i barndommen og hvordan de påvirker nåværende tanker og følelser. Målet er å bryte disse negative mønstrene og erstatte dem med mer adaptive tanker og atferd.