Her har vi skrevet litt mer om typiske vansker vi blir oppsøkt for:

  • Nedstemthet er en følelse av langvarig tristhet og manglende interesse for ting man pleide å like. Det kan også være en følelse av håpløshet og manglende evne til å føle glede.
  • Depresjon er en alvorlig form for nedstemthet som kan påvirke daglige aktiviteter, relasjoner og generell livskvalitet. Det kan manifestere seg gjennom nedstemthet, manglende interesse for aktiviteter, søvnvansker, matlaging, endringer i kroppsvekt, tanker om selvmord og andre symptomer.
  • Angst er en følelse av bekymring, uro eller frykt, som ofte er ubegrunnet eller overdrevet i forhold til den faktiske situasjonen. Den kan manifestere seg gjennom fysiske symptomer som hjertebank, svette, kortpustethet og ubehag.
  • Stress er en reaksjon på påkjenninger og krav i livet. Det kan være en normal reaksjon på enkelte situasjoner, men hvis det blir for mye kan det føre til utbrenthet.
  • Utmattelse eller slitenhet er en følelse av tretthet og mangel på energi, som kan være en reaksjon på fysisk eller mental anstrengelse.
  • Vansker på arbeidsplassen kan inkludere konflikter med kolleger, stressende arbeidsforhold eller manglende tilfredsstillelse med arbeidet. Oppfølging av sykmeldte kan også være en utfordring, da det krever å balansere arbeidsoppgaver med å møte behovene til den sykmeldte.
  • Strevsomme tanker og følelser kan være en reaksjon på stressende eller belastende situasjoner, og kan manifestere seg som negative eller distraherende tanker. Søvnvansker kan også være en følge av strevsomme tanker.
  • Bekymring og grubling er en form for uønsket tankevirksomhet som involverer å vurdere mulige negative utfall av hendelser eller situasjoner. Det kan føre til søvnvansker og økt stress.
  • Vonde opplevelser og traumer kan ha en alvorlig innvirkning på følelsesmessig velvære, og kan føre til symptomer som nedstemthet, angst og søvnvansker.
  • Relasjons- og samlivsvansker kan inkludere konflikter i parforholdet eller vansker med å skape og vedlikeholde positive relasjoner med andre.