EMDR

EMDR er forkortelse for “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Dette er en behandlingsmetode som opprinnelig ble utviklet for behandling av traumer og skal i følge nasjonale og internasjonale retningslinjer være førstevalget ved behandling av post-traumatisk stresslidelse (PTSD). Metoden er viderutviklet over mange år, og det er nå påvist god effekt for en lang rekke psykiske plager; spesielt angst, depresjon og reaksjoner på belastninger i relasjoner og hendelser.

EMDR integrerer elementer fra flere andre behandlingstilnærminger som kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, og eksponering. I tillegg er tosidig stiumulering av sentralnervesystemet en vesentlig del av behandlingen. Denne stimuleringen gjøres vanligvis ved øyebevegelser eller at man får vekselsvise vibrasjoner i håndflaten ved hjelp av et lite instrument. Det er ennå ikke fullstendig klarhet i hvorfor øyebevelgelser og andre typer tosidig stimulering virker. Imidlertid er det enighet om at det gjør noe med hjernens evne til å bearbeide minner og informasjon, og at det er det som gjør behandlingsmetoden effektiv.

Studier viser at EMDR gir raskere og vanligvis vedvarende effekt og er derfor den metoden vi anbefaler i mange tilfeller.

Les vår pdf-fil for mer informasjon.  NRK har skrevet en artikkel og også laget en dokumentar om EMDR.