Andre henvendelser

Kontakt oss ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor. Henvendelser besvares vanligvis innen 1 uke utenom ferier og i forbindelse med helligdager hvor det må påregnes noe lenger svartid. Det er viktig at du leser informasjonen på denne siden før du sender inn kontaktskjema.

Journalutskrift

Dersom du tidligere har vært i behandling hos oss og ønsker utskrift av journal, så må du fylle ut skjemaet under og sende oss elektronisk i digipost eller ordinær post. Se informasjon lenger ned på siden hvis du har vært i arbeidsrettet poliklinisk behandling via Norsk Arbeidshelse.

Skjema: Anmodning om innsyn i pasientjournal

Postadresse:

  • Psykolog Vincent Lendvay, Sverresgate 19, 3921 Porsgrunn.
  • Psykolog Kim Isaksen, Sverresgate 19, 3921 Porsgrunn.
Kontakt med tredjeparter

Dersom du ønsker at vi skal gi opplysninger til advokater, sakkyndige, eller andre tredjeparter, så må du først frita oss fra taushetsplikten ved å fylle ut skjema under og sende oss elektronisk i digipost eller ordinær post. Vi godtar ikke fritak fra taushetsplikt på SMS eller e-post. Se informasjon lenger ned på siden hvis du har vært i arbeidsrettet poliklinisk behandling via Norsk Arbeidshelse.

Skjema: Fritak fra taushetsplikten

Postadresse:

  • Psykolog Vincent Lendvay, Sverresgate 19, 3921 Porsgrunn.
  • Psykolog Kim Isaksen, Sverresgate 19, 3921 Porsgrunn.
Norsk Arbeidshelse

I arbeidsrettet poliklinisk behandling så er du pasient hos Norsk Arbeidshelse. Du kan kontakte oss ved spørsmål knyttet til pågående behandling (flytting av timer, betaling etc). Spørsmål om journalutskrifter, erklæringer, kontakt med advokater, eller lignende, må rettes direkte til Norsk Arbeidshelse.
E-post: kontakt@norskarbeidshelse.no.
Telefon: 69 19 38 00.
Adresse:  Norsk Arbeidshelse, Tuneveien 89, 1712 Grålum.

Kontaktskjema
* Felter som må fylles inn.