Bestill skriftlig dokumentasjon

Her kan du bestille skriftlig dokumentasjon som eksempelvis uttalelser, erklæringer, henvisninger, epikriser og rapporter. Det er ofte at fastlege eller NAV ønsker uttalelser, men vi har ikke offentlig avtale og må da ta betalt for dette arbeidet når det foregår utenom timene. Dersom NAV ønsker en spesialisterklæring, kan du be de sende oss en anmodning om det. Vi beregner minuttpris slik at du ikke betaler for mer enn tiden det tar. Se vår prisliste.

 

Dersom du ikke skal ha utlevert dokumentasjonen i en time hos oss, sendes det fortrinnsvis via Digipost. Porto ved utsendelse i vanlig brevpost vil bli fakturert.

Trykk her for henvendelser angående utskrift av journalopplysninger og fritak fra taushetsplikten, eller om du går i arbeidsrettet behandling gjennom Norsk Arbeidshelse.

Bestill skriftlig dokumentasjon
* Felter som må fylles inn.