Vi er psykologene Kim Isaksen og Vincent Lendvay. Siden 2014 har vi drevet hver vår private praksis i et kontorfellesskap i Porsgrunn. Vincent Lendvay er utdannet ved University of St. Andrews i Skottland og universitetet i Oslo. Vincent tilbyr også samtaler på engelsk.  Kim Isaksen er utdannet ved Københavns universitet og universitetet i Oslo.

Psykologene på St. Joseph arbeider hovedsaklig med målrettet psykologisk behandling av lettere til moderate vansker hos voksne. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege. Vi har også timer på kveldstid. Trykk her for raskest kontakt med oss da vår telefon ikke er betjent.

Forsvarlig helsehjelp

Psykologer yter helsehjelp. Det innebærer at du sikres rettigheter, blant annet gjennom pasientrettighetsloven. Samtidig betyr det at psykologen har plikter for hvordan helsehjelpen skal gis. Psykologens plikter reguleres blant annet av helsepersonelloven. Helsepersonelloven slår blant annet fast at all helsehjelp skal være forsvarlig og at det bør finnes forskning som dokumenterer at behandlingen virker.

psykolog skien porsgrunnPsykologene på St. Joseph er medlemmer av Norsk Psykologforening, og vi har med det forpliktet oss til å følge deres Etiske prinsipper for nordiske psykologer, samt psykologforeningens retningslinjer for god og effektiv behandling.

Psykologer er autorisert som helsepersonell fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og har taushetsplikt. Privatpraktiserende psykologer har også lovpålagt medlemskap i Norsk pasientskadeerstatning. Dette gir en helt nødvendig trygghet for klienter.

Personvern

Gjennom GDPR-regelverket er Psykologene på St Joseph pliktig til å informere om hvordan vi behandler personopplysninger og informasjonskapsler. Les mer om dette i vår personvernerklæring.

psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Bamble psykolog Grenland psykolog Porsgrunn psykolog Skien psykolog Grenland